Aktuellt för våra partners

Här samlar vi aktuell och viktig information för partners så som nya möjligheter, regler och riktlinjer.

Kivra kommer att stänga möjligheten för partners att integrera via BATCH

2021-09-07

Batchintegrationen stängs ner 31 december 2022

Kivra har tagit beslut om att stänga ner all vår batch-integration. Det innebär att det – om en tid – inte längre kommer vara möjligt att exempelvis hämta user accept-filer eller skicka in filer till oss.

Varför görs förändringen?

Vi gör förändringen för att vi tillsammans med våra partners ska kunna introducera nya tjänster och funktionalitet som kräver realtidsinteraktion. Batch-lösningen är inte optimerad för det. Däremot stödjer Kivras API-tjänst nya funktioner till fullo.

Vad innebär det för partners?

För er som partner innebär det att ni behöver se över och förändra hela eller delar av er intergrationsuppsättning och istället övergå till vår API-tjänst. Vi förstår att det innebär extra arbete för er. Därför har vi satt en väl tilltagen deadline – 30 september, 2022.

Mer om förändringen

Det finns fler skäl till att vi överger batch-lösningen. Det primära att vi ökat vår utvecklingstakt på Kivra och flera betydande funktioner har inte fullt stöd i den äldre lösningen. En stor del av vår partner- och kundbas har redan gjort skiftet och vi vill såklart att ni ska ha samma förutsättningar att ta del av hela vårt produktutbud.

Frågor och plan för migrering?

Vi kommer vara behjälpliga med stöd för tekniska frågor under övergången. Vi bistår också gärna med en plan för er att migrera från batchlösningen till API-tjänsten. Frågor om övergången besvaras av er Partneransvarige. Ni hittar kontaktuppgifter till supporten längst ner på denna sida om ni behöver hjälp med att integrera via Kivras API.

Påminnelse om ändring av API endpoint

2021-08-31

Som vi meddelade för ett år sedan via kivrastatus.se och mail (https://kivrastatus.se/details/b01e178293096) bör partner och avsändare använda följande API endpoints för att kommunicera via Kivra:

Vid frågor vänligen kontakta avsandare.support@kivra.com eller paolo.leva@kivra.com

LÄS MER HUR NI INTEGRERAR VIA API

Har ni några frågor?

För frågor om hur ni integrerar via vårt API, kontakta vår avsändarsupport på avsandare.support@kivra.se